Förberedelser

Innan läggning påbörjas skall golvet alltid förvaras i det rum det skall läggas (eller angränsande rum med samma temperatur och luftfuktigthet) i minst 48 timmar. Temperaturen skall vara 18-22°C och den relativa fuktigheten 30-60%.

Det är viktigt att du inte öppnar fler paket än du avser att lägga under 3-4 timmar eftersom golvet som inte används då kan suga åt sig av den omgivande luftfuktigheten. Detta kan leda till dimensionsförändringar.

Tänk på att avsyna golvet noggrant så att det finns möjlighet att ta hänsyn till färg- och strukturskiftningar samt att kunna sortera bort eventuella felaktiga brädor. Uppenbara felaktigheter kan ej reklameras efter montering.

Undergolv

Det är viktigt att undergolvet är plant. Toleransen för ojämnheter är + 2 mm på 2 m. Vid läggning på befintligt trägolv eller spånskiva skall en 2 mm airolenmatta rullas ut sida vid sida (ej omlott). Vid läggning på betong eller golvvärme måste alltid ångspärr användas. Ångspärren skall läggas med 30 cm överlappning. Därefter rullas en 2 mm airolenmatta ut. Undantag kan göras om det redan finns ångspärr i konstruktionen.

Om golvvärme skall användas får det under inga omständigheter vara på vid läggning. Efter att läggningen är avslutad måste även golvet vila ett dygn innan golvvärmen slås på. Därefter kan temperaturen ökas successivt med 2-3 grader per dygn tills önskad nivå är uppnåd. Temperaturen får dock inte överstiga 27 grader på det varmaste stället (under mattor). Om temperaturen skall sänkas är det viktigt att golvärmen aldrig stängs av helt och hållet utan istället skall temperaturen sänkas gradvis med 2-3 grader per dygn till önskad nivå.

Läggning

Bambugolvet är ett flytande golv och skall monteras med klicksystemet Uniclic. Då golvet är en flytande konstruktion är det av största vikt att golvet även är det efter läggning. Man får således inte belasta golvet för mycket. Kök får inte monteras på golvet utan golvet skall alltid läggas runt om. Start- och slutbrädor får ej understiga 30 cm i längd. I normala rum måste en marginal på 10 mm lämnas mellan golv och vägg. För större rum krävs en marginal på 1,5 mm per breddmeter.