För både brandisolering och ytskikt. Skivorna är i stort sett obrännbara A1. Konceptet bygger på att en enda skiva kan ersätta två eller tre lager, vilket bidrar till att göra skivan både snabb och enkel att montera.

Bästa brandklassning för såväl vägg, schakt, pelare, stålkonstruktioner, brandcellsindelning, ytskikt mm.

  • Wekla GreenEcoboard - En ekonomisk totallösning. Brandsäker A1, EI60
  • Wekla Aquastone - En stabil kvalitetsskiva och en grönare miljö produkt. Brandsäker A1
  • Wekla Protectpan - Skivan för dig som ställer höga krav på brandbeständighet hos dina konstruktioner.

Kolla vår produktsida:


ecoboardlinkliten aquastonelinkliten protecpanlinkliten

Kolla videon. Fantastiskt testresultat, där Wekla Green EcoBoards används både utvändigt och invändigt. 1 lager 8 mm skivor i sandwichkonstruktion, visar att brandegenskaperna för skivorna är mycket hög.