Utdrags och infästningstest Ecoboards

Utdragstest tillsammans med Essve förra veckan på GreenEcoBoard och Aquastone.
En skiva kan jämföras med en (1) spånskiva eller (3-4) gipsskivor avseende infästning.
Mollyplugg klarade 160 kg i utdragskraft, och då var skivan fortfarande intakt, att jämföra med en gipsskiva som klarar ca 25kg!

1 lager GreenEcoBoard och Aquastone ersätter 3-4 lager vanlig gips!