Green Ecoboard har låg vikt och väger i stort sett lika mycket som en normal gipsskiva som t ex “Humidboard”, men ca 25-30% mindre än t ex fibergipsskivor typ “Fermacell” m fl.

Green Ecoboard behöver inte förborras för skruvning. Infästning kan jämföras med en vanlig gipsskiva. Hårdgipsskruv rekommenderas som kan användas till trä eller stålregel. Användes annan skruv rekommenderas skruv med försänkt huvud och rillor undertill. Även spikeller klammer fungerar utmärkt.

Ja Green Ecoboard fungerar utmärkt som putsbärare. 12 mm tjockskiva rekommenderas. Använd den “raggiga” sidan för bästa vidhäftning.

Nej, skivan har inget kartongskikt vilket innebär att inte finns någon risk för svart-/kartongmögel, vilket det gör för andra kartongklädda skivor typ gips mm.

Green Ecoboard skall först förses med de på marknaden godkända våtrumssystem. Vi rekommenderar Kiilto KeraSafe våtrumssystem eller likvärdigt. GreenEcoboard är godkänd med mycket goda resultat av både BKR samt GVK som våtrumsskiva för säkra våtrum.

Nej, men vi rekommenderar 2 strykningar av antingen vatten el. oljebaserad färg. Viktigt är att skivan sitter i ventilerad konstruktion.

Det beror på vilken typ av ytskikt som används. För putsbärare är det normalt sett ej nödvändigt. För våtrum rekommenderas Kiilto Kera Safe våtrumssystem eller likvärdigt, där primning ingår i systemen.

För bästa resultat rekommenderas spik eller klammer, men skivan kan även monteras med lim och/eller skruvinfästning. Vid användning av lim är det viktigt att leverantörens anvisningar följs noggrant. Används skruv måste de ha försänkt huvud och rillor undertill. Vanlig gipsskruv kan förorsaka att skivan “frasar sig”. Avståndet mellan skivorna bör vara minst 1 mm.