Vilket regelavstånd rekommenderas vid montering i våtrum?