Vilken typ av infästning rekommenderas?

För bästa resultat rekommenderas spik eller klammer, men skivan kan även monteras med lim och/eller skruvinfästning. Vid användning av lim är det viktigt att leverantörens anvisningar följs noggrant. Används skruv måste de ha försänkt huvud och rillor undertill. Vanlig gipsskruv kan förorsaka att skivan ”frasar sig”. Avståndet mellan skivorna bör vara minst 1 mm.