Varför har Green Ecoboard två olika ytstrukturer?

De olika ytstrukturerna är anpassade för olika användningsområden.