Ungefär hur mycket väger en skiva jämfört med gips?

Green Ecoboard har låg vikt och väger i stort sett lika mycket som en normal gipsskiva som t ex “Humidboard”, men ca 25-30% mindre än t ex fibergipsskivor typ “Fermacell” m fl.