Måste Green Ecoboard “primas” innan applicering eller montering av ytskikt?

Det beror på vilken typ av ytskikt som används. För putsbärare är det normalt sett ej nödvändigt. För våtrum rekommenderas Kiilto Kera Safe våtrumssystem eller likvärdigt, där primning ingår i systemen.