Hur förvarar man bäst Green Ecoboard?

Green Ecoboard skall förvaras liggande plant och torrt.