Utlåtande 20170201 MgOskiva_slutgiltig_med hänvisning till rapport Wekla