Test – Green Ecoboard

Utlåtande rörande gråteffekt hos magnesiumoxidskivor

Wekla levererar en magnesiumskiva som har produktnamnet Green Eco Board. Avdelning
Byggnadsmaterial vid Lunds universitet/Lunds tekniska högskola har undersökt huruvida dessa skivor
kan ha en tendens att gråta när de utsätts för en fuktig omgivning vid rumstemperatur.

Utlåtande 20170201 Lunds universitet – Green Ecoboard (pdf).