Välkommen med Din order via mejl! Order och lager är öppet. Det går bra att skicka supportärenden via mejl –  info@wekla.com.
Under vecka 28 – 33 är kontorsbemanningen och telefonsupporten begränsad.

Glad sommar!  😎

Utlåtande rörande gråteffekt hos magnesiumoxidskivor

Wekla levererar en magnesiumskiva som har produktnamnet Green Eco Board. Avdelning
Byggnadsmaterial vid Lunds universitet/Lunds tekniska högskola har undersökt huruvida dessa skivor
kan ha en tendens att gråta när de utsätts för en fuktig omgivning vid rumstemperatur.

Utlåtande 20170201 Lunds universitet – Green Ecoboard (pdf).

Wekla finns på Makajos höstevent torsdagen 8:e oktober 11-14.   www.makajo.com

Bild1[48]