Aquastone – nu även godkänt av BKR för säkra våtrum!

Aquastone – nu även godkänt av BKR (Byggkeramikrådet) för säkra våtrum!
bkr

Godkända skivorna hos BKR är testade enligt en provnings metod framtagen av skivbranschen i syfte att klassa skivorna som sugande eller icke sugande, samt att klargöra om någon förbehandling behövs innan montering av tätskiktsfolie sker.

Aquastone är sugande dvs Våtrumsskivor som har en appliceringsyta som enligt test har en öppentid/absorbitionsförmåga för tätskiktslim mellan 0-20 minuter. Uppgifter om eventuell förbehandling skall kontrolleras i respektive skivleverantörs monteringsanvisning.

http://wekla.com/portfolio/aquastone-2/

http://www.bkr.se/fileArchive/Listor/V%C3%A5trumsskivor%202015-04-27.pdf